VKMs årsrapport 2019

Som en faglig uavhengig vitenskapskomité med bred, tverrfaglig kompetanse, har VKM et godt utgangspunkt for å levere et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av sektorer.

Det skriver VKM i sin faglige årsrapport for 2019. VKM peker på at komiteens brede kompetanse gjenspeiles i oppdragsporteføljen: stadig flere av oppdragene er fellesbestillinger fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Årsrapporten oppsummerer noen av de mest sentrale risikovurderingene fra fjoråret, og beskriver hvordan VKM jobber.

Les årsrapporten herPDF.