VKMs årsrapport 2019

Som en faglig uavhengig vitenskapskomité med bred, tverrfaglig kompetanse, har VKM et godt utgangspunkt for å levere et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av sektorer.

Det skriver VKM i sin faglige årsrapport for 2019. VKM peker på at komiteens brede kompetanse gjenspeiles i oppdragsporteføljen: stadig flere av oppdragene er fellesbestillinger fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Årsrapporten oppsummerer noen av de mest sentrale risikovurderingene fra fjoråret, og beskriver hvordan VKM jobber.

Les årsrapporten her Pdf, 1.3 MB..