WHO markerer trygg mat

Trygg mat angår alle, slår Verdens helseorganisasjon (WHO) fast. 7. juni markeres verdens trygg mat-dag for andre gang.

WHO ønsker å øke bevisstheten om trygg mat, og inspirere til innsats for å forebygge, oppdage og håndtere at verdens befolkning utsettes for risiko som skyldes mat.

Årets markering er tilegnet alle som har sørget for at koronakrisen ikke har ødelagt nettverkene for matforsyning, og bidratt til at trygg og sunn mat fortsatt er tilgjengelig.

Les mer på WHOs sider, her Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Trygg mat i Norge, VKMs rolle

I Norge har Mattilsynet det overordnede ansvaret for å sikre at befolkningen får trygg mat. VKM bidrar til dette ved å gjøre risikovurderinger for Mattilsynet, men også for Miljødirektoratet.

-I et én helse-perspektiv henger helsa til dyr, mennesker og miljø sammen, sier VKMs direktør Cecilie Rolstad Denby. Én helse-perspektivet er sentralt når det gjelder å sikre trygg mat.

For at mat skal være trygg, må den ikke inneholde kjemiske stoffer i mengder som kan være skadelig for helsa. Miljøgifter havner i maten fordi de finnes i miljøet hvor maten produseres. Mat kan også inneholde naturlige giftstoffer, som plantene produserer selv.

Denby løfter blant annet frem VKMs pågående arbeid med nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold, risikovurdering av dioksiner i maten og om vurdering av tungmetaller i gjødsel, som kan ha negativ effekt på både helse og miljø.

-Når vitenskapskomiteen vurderer om mat og drikke er trygg, gjennomgår og sammenstiller vi all tilgjengelig forskning på et område, for eksempel om hvilke negative effekter et stoff har på helsa. Vi setter med andre ord all kunnskap sammen til et helt bilde, sier Denby.