Snakkeboble med tekst "Ta kontakt med oss"

Våre folk - Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 22 personer og en komité med ca 100 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk

 1. Berit Granum

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 21 07 66 96

 2. Camilla Svendsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Phd.

  M: 92 65 37 11

 3. Elise Rundén Pran

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Phd.

  T: 63 89 80 00

 4. Ellen M. Bruzell

  Nestleder for faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  T: 67 51 22 00

 5. Jens Rohloff

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Philos.

  M: 97 60 89 94

 6. Josef Daniel Rasinger

  Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Phd.

  M: 90 36 28 98

 7. Monica Hauger Carlsen

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Phd.

  T: 22 85 13 70

 8. Tove Gulbrandsen Devold

  Medlem av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. Dr.Scient.

  M: 97 06 46 49

 9. Trine Husøy

  Leder av faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk og medlem av hovedkomiteen. Dr.Scient.

  T: 21 07 63 85