Våre folk - Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester

VKM består av et vitenskapelig sekretariat på ca 24 personer og en komité med ca 103 medlemmer. Medlemmene deltar i kraft av sin ekspertise, og representerer ikke institusjonen de er ansatt ved eller andre interesser.

Dyrehelse og dyrevelferd

 1. Anne Lise Brantsæter

  Medlem av faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Phd.

  T: 21 07 63 26

 2. Cathrine Thomsen

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 21 07 65 46

 3. Espen Mariussen

  Medlem av faggruppen for Faggruppen for forurensning, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  T: 63 89 80 50

 4. Gunnar Sundstøl Eriksen

  Nestleder for faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Phd.

  M: 93 80 84 79

 5. Heidi Amlund

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient

  M: +45 93 51 08 77

 6. Helle Katrine Knutsen

  Leder av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og medlem av hovedkomiteen. Dr.Philos.

  T: 21 07 64 73

 7. Ingunn Anita Samdal

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 91 17 91 38

 8. Jonny Beyer

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester. Dr.Scient.

  M: 98 21 54 31

 9. Sara Bremer

  Medlem av faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester, Phd.

  M: 95 76 25 11